Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και λειτουργεί σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Ιωάννα Γριβέα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας στην Γενική Παιδιατρική και στις Παιδιατρικές εξειδικεύσεις με απόκτηση γνώσεων και εμβάθυνση και κατανόηση των νοσημάτων της Παιδιατρικής.

Τόσο η Γενική Παιδιατρική όσο και οι εξειδικεύσεις της αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της Δημόσιας Υγείας και με την πρόοδο της επιστήμης και τις πρώιμες προληπτικές παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας έχει βελτιωθεί σημαντικά η υγεία των παιδιών.


 • Ανακοινώσεις

  ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

  Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» (και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση) Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  30 Σεπτεμβρίου 2021. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων  και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.
  Διαβάστε περισσότερα

 • Ανακοινώσεις

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

  Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» (και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση) Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  20 Σεπτεμβρίου 2021 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχο την διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων  και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.
  Διαβάστε περισσότερα

 • Ανακοινώσεις

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

  (και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση)   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ΠΜΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» έχει στόχοτην διεύρυνση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η παροχή υψηλής ποιότητας α) θεωρητικών γνώσεων και κλινικής εμπειρίας που αφορούν την σύγχρονη πρόληψη και αντιμετώπιση παιδιατρικών νοσημάτων με εστίαση στην πρόληψη αλλά και σε νοσήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση και αφορούν παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς και β) θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα.
  Διαβάστε περισσότερα

 • Επικοινωνία

get updates